Hoofdinhoud

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOOR DE WEBSITE WWW.ARMANIBEAUTY.BE

Van kracht met ingang van 1 juli 2023

 

 

Als uw bestelling vóór die datum is geplaatst, klikt u hier om toegang te krijgen tot de versie van de GTS die van kracht is op de datum van uw bestelling.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen Verkoper en Koper worden beheerst door de wetten van België. In het geval van een geschil zullen de partijen zich inspannen om een buitengerechtelijke schikking te bereiken voordat een gerechtelijke procedure wordt ingesteld, in overeenstemming met artikel 8 van de volgende algemene verkoopvoorwaarden.

JURIDISCHE KENNISGEVING

URL : www.armanibeauty.be

Uitgever: L'Oréal France, vennootschap onder firma met kapitaal van 127.918.715 euro, gevestigd te 30 rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret, geregistreerd in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 919 434 894, handelend uit naam en voor rekening van haar afdeling Luxe divisie en haar merk Armani beauty.

BTW Nummer: FR 84 919 434 894

Klantenservice: +31 232120007

Contact: – Email: Hier – Telefoonnummer: +31 232120007.

Publicatiemanager (Directeur de la publication): Aglae De Beauregard

Gehost door: Salesforce.com EMEA private Limited Company (Ltd) met een aandelenkapitaal van GBP 100,000, met geregistreerd adres te Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, UK EC2N 4AY, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 05094083.

Unieke identificatiecodes (artikel R. 541-173 van het Milieuwetboek):
Valdelia (meubilair): FR025744_10FA89
Citeo (huishoudelijk verpakkingsmateriaal): FR209023_01CDJZ
Citeo (papier): FR025744_03CEPK


Welkom op de website www.armanibeauty.be (de “Website”).

Lees zorgvuldig deze algemene verkoopvoorwaarden (de “AVV”), evenals de Gebruiksvoorwaarden van de website (hier toegankelijk) en het Privacybeleid (hier toegankelijk) die uw surfactiviteiten op de website en onze relatie met u regelen als u producten en/of gerelateerde diensten bestelt via de website (de “Producten”).

Zoals gebruikt in deze AVV betekent “U” of “Koper” de persoon die de Website bezoekt en/of Producten bestelt via de Website; “Wij” of “Verkoper” betekent het bedrijf dat in de bovenstaande juridische kennisgeving wordt vermeld. Koper en Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en, individueel, als een “Partij”.

Elke bestelling van een Product die via de Website wordt aangeboden, vereist dat U deze AVV erkent en uitdrukkelijk accepteert door het betreffende vakje aan te vinken tijdens het bestelproces.

Deze AVV is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van alle andere verkoopvoorwaarden, ongeacht of deze van toepassing zijn op verkoop via winkels of andere distributie- of marketingkanalen.

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving wordt hierbij gespecificeerd dat de bevestiging van een aankooporder zoals uiteengezet in deze AVV geldt als een e-contract tussen de Partijen en als geldig bewijs tussen de Partijen van de volledige bestelling en alle bedragen die verschuldigd en betaalbaar zijn onder een dergelijke bestelling.

 1. AANKOOPVOORWAARDEN

 2. Alle Producten die via de Website worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld voor personen die (i) volwassenen zijn (of minderjarigen ouder dan 16 jaar, naar behoren gemachtigd door hun wettelijke vertegenwoordiger om een bestelling te plaatsen via de Website); en (ii) volledig rechtsbevoegd zijn om bestellingen via de Website te plaatsen. Wij behouden ons hierbij het recht voor om van tijd tot tijd te verzoeken dat U een identificatiedocument verstrekt dat uw leeftijd en/of de toestemming van de betreffende wettelijke vertegenwoordiger aantoont. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op een bestelling en/of om elke Koper die niet voldoet aan een dergelijk verzoek of aan de vereisten onder dit artikel uit te sluiten van onze klanten-/prospectendatabase.

  Hierbij wordt gespecificeerd dat de Producten bedoeld zijn voor het eigen persoonlijke gebruik van de Koper, dat geen verband moet houden met zijn/haar professionele beroep, met inbegrip van eventuele doorverkoop van Producten. In dit opzicht wordt hierbij gespecificeerd dat het bedrag van een bestelling niet meer mag bedragen dan achthonderd euro (€800). Verder wordt gespecificeerd dat een bepaalde Koper slechts tot maximaal vijf (5) van een bepaalde referentie per bestelling mag bestellen.

 3. PRODUCTEN – PRIJZEN

 4. a. Producten

  Producten die via de Website te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de Website worden weergegeven op de datum waarop de Koper de Website bezoekt.

  De Koper wordt hierbij geïnformeerd dat alle foto's en taalgebruik ter illustratie van de Producten in de loop der tijd kunnen veranderen.

  b. Product niet beschikbaar

  Als een Product niet beschikbaar is, wordt U op de hoogte gebracht van een dergelijke onbeschikbaarheid door een kennisgeving die wordt weergegeven die aangeeft dat het gewenste Product tijdelijk niet beschikbaar is.

  Bij wijze van uitzondering mag informatie over de onbeschikbaarheid van het Product alleen per e-mail worden gecommuniceerd na de validatie van de bestelling door de Koper en de bevestiging door de Verkoper en vóór de levering.

  Indien het Product niet beschikbaar blijkt na validatie van de bestelling door de Koper en de bevestiging door de Verkoper, wordt de Koper geïnformeerd dat de bestelling volledig zal worden geannuleerd.

  In het geval dat de betaling onmiddellijk ten tijde van de bestelling is geboekt, verbindt de Verkoper zich ertoe om alle door de Koper betaalde bedragen binnen maximaal zestien (16) dagen terug te betalen, te beginnen vanaf de datum waarop het verzoek om annulering van de bestelling is ontvangen, met behulp van dezelfde betaalmethode die door de Koper wordt gebruikt.

  c. Prijzen

  Prijzen zijn in euro's (€) en geldig voor leveringen in België. Prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en btw zoals van toepassing op de datum van bestelling. Elke variatie in de toepasselijke btw-tarieven wordt weerspiegeld in de productprijzen.

  Prijzen zijn exclusief verwerking- of leveringskosten, die worden gespecificeerd voordat de bestelling wordt bevestigd en in rekening worden gebracht als extra kosten. Deze kosten worden voor elke bestelling in rekening gebracht in de bedragen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

  SOORT LEVERING KOSTEN PER BESTELLING
  Standaard (Belgische post) 5 €
  Express (DHL) 12,50 €

  Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen van tijd tot tijd te wijzigen, op voorwaarde dat de Producten worden aangerekend op basis van de prijslijst zoals van toepassing na validatie van de bestelling door Koper, onder voorbehoud van bevestiging door Verkoper.

  d. Beoordelingen en opmerkingen van gebruikers

  U bent bevoegd om elk product te beoordelen en aan te bevelen. U kunt ook de beoordelingen en aanbevelingen van andere gebruikers opzoeken. De beoordelingen en aanbevelingen die voor elk Product zijn aangegeven, geven de gemiddelde beoordelingen en aanbevelingen weer van de gebruikers die elke vraag hebben beantwoord, onder hun respectievelijke persoonlijke verantwoordelijkheid. De genoemde beoordelingen en aanbevelingen zijn op geen enkele wijze contractueel bindend voor de Verkoper.

  De sterren die op de Website naast een Product worden weergegeven, weerspiegelen de gemiddelde beoordelingen, op elk moment, toegeschreven door de personen die hun mening over een dergelijk Product via onze Website hebben geuit, en kunnen daarom van dag tot dag variëren.

 5. BESTELLING

 6. a. Bestelvoorwaarden

  Om een bestelling te plaatsen, zal de Koper eerst de Website bezoeken.

  De Koper kan vervolgens de verschillende Producten bekijken die te koop worden aangeboden op de datum waarop hij/zij de Website bezoekt en zijn/haar Producten selecteert door (i) door de verschillende categorieën Producten te bladeren; of (ii) de Productnaam rechtstreeks in de zoekmachine te typen; of (iii) op een pagina te klikken in de Websitekaart onderaan elke pagina, en zo toegang te krijgen tot het volledige assortiment Producten.

  Tijdens het browsen op de Website kan de Koper, indien hij/zij dat wenst, Producten toevoegen aan de winkelwagen door simpelweg op de speciale knop te klikken om een Product toe te voegen aan de winkelwagen.

  Zodra dit is voltooid, ziet de Koper het aantal Producten in zijn/haar winkelwagen weergegeven. Hierbij wordt gespecificeerd dat de inhoud van de winkelwagen onderhevig kan zijn aan een sessie time-out.

  De Koper kan dan blijven browsen of op zijn/haar winkelwagen klikken om de inhoud van de winkelwagen te zien die op het scherm wordt weergegeven, met alle toegevoegde artikelen, inclusief de belangrijkste kenmerken van elk Product, het totale bedrag van de bestelling, facturerings- en leveringsgegevens, leveringsperiode, kosten en eventuele toepasselijke leveringsbeperkingen.

  De Koper kan teruggaan naar de betreffende bestelling, deze aanvullen, wijzigen of annuleren, totdat hij/zij deze uiteindelijk valideert. Als de Koper verdere Producten wil selecteren, kan hij/zij de Website blijven bezoeken, met de zekerheid dat de geselecteerde Producten naar behoren in zijn/haar winkelwagentje worden bewaard.

  Wanneer hij/zij klaar is met het selecteren van de Producten, kan de Koper de geselecteerde Producten bestellen door de bestelling te valideren door op de speciale knop te klikken om verder te gaan. Er wordt dan een nieuwe pagina weergegeven, waarin de Koper wordt gevraagd om:

  • zijn/haar login (e-mailadres) en wachtwoord in te voeren indien de Koper al geregistreerd is op de Website; of
  • vul nauwkeurig een formulier in voor het verzamelen van persoonsgegevens door de verplichte informatie in te voeren in de verplichte velden, waaronder achternaam, voornaam, e-mailadres, postfactuuradres (waarop kan worden afgeleverd).

  De Koper stemt ermee in het verstrekte formulier te goeder trouw in te vullen. De Koper erkent dat de gegevens die aan de Verkoper worden verstrekt en die zijn opgeslagen in de IT-systemen van de Verkoper of zijn onderaannemers correct zijn en geldig bewijs van zijn/haar identiteit vormen. Hierbij wordt gespecificeerd dat genoemde persoonsgegevens worden beheerst door het Privacybeleid dat hier toegankelijk is.

  Na het controleren van de inhoud van zijn/haar bestelling wordt de Koper gevraagd om:

  • op de speciale knop te klikken om zijn/haar bestelling te plaatsen en om toegang te krijgen tot de betaling van zijn/haar bestelling, volgens de voorwaarden uiteengezet in deze AVV; of
  • op de speciale knop te klikken om zijn/haar winkelwagen en/of persoonlijke contactgegevens te wijzigen;

  Voordat op de speciale knop wordt geklikt om zijn/haar bestelling te plaatsen en om toegang te krijgen tot de betaling van zijn/haar bestelling, moet de Koper eerst deze AVV lezen en vervolgens bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met deze AVV door een bevestigingsactie van hun aanvaarding uit te voeren die vereist is op de Website (bijv. een vakje aanvinken).

  Na bevestiging door de Koper van zijn/haar aanvaarding van deze AVV, zal een speciale webpagina worden geopend voor betaling van de bestelling. Alle bestellingen gedaan hieronder hebben een betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van een bestelling vereist dat de Koper een betaling doet.

  De Koper zal vervolgens overgaan tot betaling voor zijn/haar bestelling volgens de voorwaarden die in deze AVV uiteen zijn gezet.

  Hierbij wordt gespecificeerd dat bij het selecteren van betaling met creditcard, onder Sectie 4 hieronder, de Koper automatisch zal worden verbonden met de e-cash server van de betalingsdienstaanbieder. De server van de betalingsdienstaanbieder wordt beveiligd door middel van een SSL-coderingsproces (Secure Socket Layer) dat bedoeld is om alle gegevens met betrekking tot betalingsmethoden zo efficiënt mogelijk te beschermen en ervoor te zorgen dat de bankgegevens van de Koper op geen enkel moment door het IT-systeem van de Verkoper worden overgedragen. De Verkoper aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid.

  b. Bevestiging van bestelling

  Na validatie van de bestelling en van de gerelateerde betaling volgens de hieronder uiteengezette voorwaarden, wordt een afdrukbare en downloadbare versie van de bestelsamenvatting van de Koper weergegeven, inclusief, zonder beperking, de verwijzing naar de bestelling.

  Een e-mail ter bevestiging van de bestelling wordt onmiddellijk door de Verkoper verzonden naar het e-mailadres dat door de Koper is verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende informatie:

  • Identiteit en contactgegevens van de Verkoper;
  • referentie van de bestelling zoals geregistreerd bij het plaatsen van de bestelling;
  • een samenvatting van de bestelling en de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  • de leveringstermijn, kosten en beperkingen, indien van toepassing;
  • het totale bedrag van de bestelling, inclusief belasting;
  • betalingsbevestiging;
  • een link naar de Algemene Verkoopvoorwaarden die de Koper wordt verzocht te downloaden en op te slaan op een wijze dat hij/zij het later kan raadplegen;
  • een link naar het contactformulier waarmee de Koper zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

  De Verkoper behoudt het eigendomsrecht op het/de bestelde Product(en) en/of Diensten totdat de prijs en eventuele bijkomende kosten, met inbegrip van verzendkosten, volledig zijn betaald door de Verkoper. Als er zich een betalingsincident voordoet, verbindt de Koper zich ertoe om op kosten van de Koper, op eerste verzoek van de Verkoper, de ontvangen Producten terug te sturen naar de Verkoper.

  Met het oog op het beschermen van de Verkoper tegen misbruikpraktijken van fraudeurs, en in het geval dat de Verkoper of de online betalingsdienstaanbieder vermoedt dat een bestelling frauduleus is, behouden zij zich hierbij het recht voor om de Koper (voordat de bestelling wordt verwerkt) te verzoeken om aanvullend bewijsmateriaal te verstrekken (inclusief de ID van de Koper) om te controleren of het al dan niet frauduleus is.

  Als de Koper niet binnen vijftien (15) dagen na het verzoek van de Verkoper of de online betalingsdienstaanbieder reageert, wordt de bestelling geannuleerd en wordt er geen betaling in contanten uitbetaald door de Verkoper. Indien de betaling voor de bestelling reeds is geïnd, zal de Verkoper deze binnen zestien (16) dagen na het einde van de bovengenoemde periode terugbetalen, met behulp van dezelfde betaalmethode als degene gebruikt door de Koper.

  c. Informatie over de bestelling

  De Partijen komen overeen dat e-mails en het automatische opnamesysteem bindend zijn tussen de Partijen, met name wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

  De Koper kan, indien van toepassing onder de gewone wettelijke regels, toegang verkrijgen tot het e-contract tussen de Koper en de Verkoper, door contact op te nemen met de Klantenservice hier en alle informatie verstrekken die vereist is voor dit doel, inclusief het bestelnummer en zijn/haar contactgegevens.

  Om de bevestiging van het e-contract tussen Koper en Verkoper te verkrijgen, kan Koper ook verwijzen naar de e-mail voor orderbevestiging vermeld onder artikel 3 b) hierboven, die op een duurzaam medium alle verplichte informatie bevat, die Koper zal bewaren.

 7. BETALING

 8. Het door de Koper te betalen bedrag is het bedrag vermeld op de bestelbevestiging zoals weergegeven op de speciale webpagina en vervolgens bevestigd per e-mail van de Verkoper aan de Koper.

  Koper krijgt een keuze uit verschillende betalingsopties aangeboden, na het valideren van zijn/haar bestelling zoals hierboven aangegeven.

  Betaling kan worden gedaan bij het plaatsen van de bestelling, via internet, via creditcard (Visa, Amex, MasterCard, Maestro, CB) of via een PayPal- of Sofort-account.

  De bestelling wordt niet geacht bevestigd te zijn door de Verkoper tenzij en totdat (i) de Koper instemt met de AVV; (ii) de geldigheid van de betaling wordt gecontroleerd en bevestigd; en (iii) de bevestiging van de bestelling naar de Koper is verzonden.

  In elk geval behoudt de Verkoper zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in het geval (i) een van de grenswaarden uiteengezet in Sectie 1 (“Aankoopvoorwaarden”) hiervan worden overschreden; (ii) van een betalingsverzuim van alle of een deel van een eerdere bestelling geplaatst door de Koper; (iii) van een betalingsautorisatie per creditcard wordt geweigerd door bankinstellingen, (iv) van betalingsverzuim van alle of een deel van de bestelling; (v) van een andere situatie waarin deze AVV niet voldoet.

 9. LEVERING EN ONTVANGST

 10. a. Leveringsvoorwaarden

  Wanneer de bestelling klaar is, wordt deze verzonden naar het postadres dat door de Koper in zijn/haar bestelling is ingevoerd.

  De Producten worden per post of via een speciale dienstverlener verzonden (naargelang het geval en/of volgens de geselecteerde leveringsopties) (hierna “Vervoerder”). Als de Vervoerder niemand vindt op het afleveradres die het recht heeft om de levering te accepteren, zal de Vervoerder een afleverbericht achterlaten in de brievenbus van het afleveradres. De Koper zal dan contact opnemen met de Vervoerder om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. Als de Koper echter geen contact opneemt met de Vervoerder, zal de Vervoerder nog twee leverpogingen doen op de door de Vervoerder naar eigen goeddunken bepaalde datum en tijd.

  De Koper wordt hierbij geïnformeerd dat een bepaald pakket door de Vervoerder wordt bewaard voor een periode van tien (10) dagen vanaf de eerste afleverpoging.

  b. Leveringsperiode

  Bestellingen worden verwerkt binnen een maximale periode van twee (2) werkdagen.

  Hierbij wordt gespecificeerd dat een bestelling niet zal worden verzonden tenzij en totdat deze naar behoren is verwerkt.

  Wanneer de bestelling wordt verwerkt, worden de relevante Producten verzonden en geleverd door de Vervoerder binnen de onderstaande termijnen:

  • standaardlevering: twee (2) tot vijf (5) werkdagen;
  • expreslevering: één (1) tot twee (2) werkdagen.

  Werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en feestdagen op het afleveradres.

  Een bestelling zal in elk geval worden voltooid binnen een maximale periode van tien (10) dagen na de dag na de datum waarop de Koper zijn/haar bestelling plaatste, onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs en naleving van de aankoopvoorwaarden zoals gedefinieerd in Sectie 1 (“Aankoopvoorwaarden”) van deze AVV.

  Indien de levering niet binnen deze termijn plaatsvindt, heeft de Koper het recht om zijn/haar bestelling te annuleren volgens de voorwaarden uiteengezet in de onderstaande sectie “Late levering”.

  c. Late levering

  In geval van late levering (d.w.z. na de gespecificeerde leveringstermijn of, indien er geen is, na de maximale leveringstermijn van tien (10) dagen na bevestiging van de bestelling), zal de Koper de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van deze vertraging per e-mail, door hier te klikken, zodat de Verkoper vragen kan stellen aan de Vervoerder.

  Als de bestelling tijdens het doen van deze navraag wordt opgehaald, wordt deze onmiddellijk omgeleid naar de plaats van levering die in de bestelling is opgegeven. Echter, als het verlies van de bestelling wordt bevestigd naar aanleiding van voornoemde navraag, zal Verkoper alle door Koper betaalde bedragen terugbetalen (inclusief leveringskosten), met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gebruikt door Koper.

  In elk geval, in geval van te late levering langer dan tien (10) werkdagen na de e-mail van de Koper waarin de vertraging wordt gemeld, anders dan door overmacht, heeft de Koper de optie om zijn/haar bestelling te annuleren door de Klantenservice op de hoogte te stellen door hier te klikken.

  Als de Koper deze optie uitoefent volgens de voorwaarden uiteengezet in deze Sectie 5.c, zal de prijs van de bestelling niet worden geïnd door de Verkoper.

  Als de betaling voor de bestelling al is geïnd, zal de Verkoper alle bedragen die door de Koper zijn betaald (inclusief leveringskosten) binnen zestien (16) dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering terugbetalen via dezelfde betaalmethode als degene die door de Koper is gebruikt. Verdere verplichte wettelijke rechten van de Koper blijven onaangetast door de voorschriften onder Sectie 5 c) van de AVV.

  d. Ontvangstbewijs

  Een levering wordt geacht vervuld te zijn zodra de Vervoerder het/de Product(en) beschikbaar stelt aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de naleving en integriteit van het/de geleverde Product(en) onmiddellijk na ontvangst ervan te controleren.

  In geval van een verzuim op het moment van levering (inclusief een late levering, ontbrekende of beschadigde Producten), heeft de Koper het recht om (i) de levering te weigeren (in welk geval de Producten door de Vervoerder worden bewaard) of (ii) de Producten te retourneren met de retourbon, op kosten van de Verkoper (d.w.z. met de vooraf betaalde sticker).

 11. WETTELIJKE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 12. a. Beschrijving van wettelijke garanties

  De Koper geniet van de wettelijke garantie zoals voorzien door de wet (inclusief de artikelen 1649bis tot 1649octies Belgisch Burgerlijk Wetboek). De Koper heeft recht op de tweejarige wettelijke garantieconformiteit voor goederen, zoals verder beschreven onder c) hieronder.

  b. Hoe verder te gaan

  Als de geleverde Producten niet voldoen aan de door de Koper bestelde Producten of als ze verborgen gebreken hebben, zal de Koper een e-mail sturen naar de Klantenservice van de Verkoper door hier te klikken, om het gebrek aan conformiteit of gebreken van het/de Product(en) Producten op de hoogte te stellen.

  De Koper moet zo snel mogelijk contact opnemen met de Klantenservice van de Verkoper, en in elk geval binnen twee maanden na het ontdekken van het defect.

  De klantenservice van de Verkoper bevestigt de ontvangst van het verzoek van de Koper en bevestigt het te volgen proces. Na ontvangst van instructies van de Klantenservice van de Verkoper, zal de Koper de Producten die niet conform zijn of verborgen gebreken hebben aan de Verkoper retourneren op het onderstaande adres: : BSL - Bretagne Services Logistiques - ZA LA MASSUE - 23 RUE E.BRANLY - 35170 BRUZ.

  Dergelijk(e) product(en) moet(en) (i) volledig, ongebruikt (behalve in geval van verborgen gebreken) en bij voorkeur in de intacte originele verpakking (behalve in geval van verborgen gebreken) worden geretourneerd; en (ii) bij voorkeur met de originele verpakking en de retourbon. De kosten van de retourzending komen ten laste van de Verkoper.

  De Verkoper draagt de risico's verbonden aan de retourzending van het/de Product(en).

  Na ontvangst van het/de Product(en) dat/die naar verluidt gebrekkig is/zijn of verborgen gebreken heeft/hebben, zal de Verkoper het/de Product(en) controleren om de conformiteit of niet-conformiteit daarvan vast te stellen. Evenzo kan de Verkoper een kwaliteitstest uitvoeren op het/de door de Koper geretourneerde Product(en) om te controleren of het/de geretourneerde Product(en) in feite originele Product(en) is/zijn. Hierbij wordt overeengekomen dat deze controles zo snel mogelijk en binnen een maximale periode van één (1) maand worden uitgevoerd.

  c. Rechten van Koper

  De Verkoper moet goederen leveren die in overeenstemming zijn met de bestelling. De Koper heeft recht op een betrouwbaar(e), defectvrij(e) Product(en). Het/de Product(en) moet(en) overeenkomen met de beschrijving die door de Verkoper wordt gebruikt in reclame en in de verkoopdocumenten (bestelbevestiging).

  In geval van een defect (niet-conformiteit) van Product(en) heeft de Koper het recht om het/de Product(en) kosteloos te laten repareren of vervangen (onder voorbehoud van wat mogelijk en redelijk is). Elke reparatie of vervanging, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebruik dat door de Koper is bedoeld, moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd en zonder een aanzienlijk ongemak voor de Koper te veroorzaken. De garantieperiode van twee jaar wordt opgeschort tijdens de reparatie- of vervangingsperiode.

  De wettelijke garantie is van toepassing als de non-conformiteit wordt waargenomen binnen twee jaar na de levering van de goederen. Daarom begint de wettelijke garantie op het moment van levering van de goederen aan de Koper en wordt deze als volgt gereguleerd: (i) de gebreken die zich voordoen binnen de eerste zes maanden na de datum van levering worden verondersteld te bestaan sinds de levering. In het geval dat de Verkoper het niet eens is, moet hij het tegendeel bewijzen; (ii) voor de gebreken die zich meer dan zes maanden na een dergelijke datum voordoen, moet de Koper het bestaan van de non-conformiteit op het moment van levering bewijzen.

  Alleen als de reparatie of vervanging onevenredig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht om een prijsverlaging of vergoeding te eisen. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan de Koper is gefactureerd. Het recht op terugbetaling van de Koper strekt zich echter niet uit tot kleine nalevingsgebreken.

  De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten als gevolg van ongevallen, nalatigheid, vallen, gebruik van het/de Product(en) voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is, niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen of handleidingen, wijzigingen of aanpassingen aan het/de Product(en), hardhandig gebruik, slecht onderhoud of ander abnormaal of onjuist gebruik.

 13. HERROEPINGSRECHT

 14. a. Kennisgeving van herroeping aan Verkoper

  Koper heeft een wettelijk recht (art. VI.45 tot VI.53 Belgische WER) van terugtrekking die hij/zij kan uitoefenen binnen een periode van veertien (14) dagen, zonder dat hij/zij een reden hoeft op te geven of een boete hoeft te betalen. De genoemde herroepingsperiode vervalt veertien (14) dagen, na de dag waarop de Koper, of een derde partij die hij/zij anders dan de Vervoerder kan aanwijzen, fysiek in bezit is van de Producten. Er wordt gespecificeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op producten die zijn vervaardigd op basis van de instructies van de consument of gepersonaliseerde producten, met name gegraveerde producten.

  Als de Koper verschillende Producten in een enkele bestelling heeft besteld of als de Producten in verschillende onderdelen zijn geleverd, begint de herroepingsperiode niet tenzij en totdat de Koper, of een derde partij die hij/zij kan aanwijzen anders dan de Vervoerder, het laatste Product of het laatste deel van de levering fysiek in ontvangst neemt.

  De Koper oefent zijn/haar herroepingsrecht uit door de Verkoper in kennis te stellen van een dergelijke herroeping met behulp van een ondubbelzinnige verklaring tijdens de genoemde herroepingsperiode, waaronder:

  • telefonisch via het volgende nummer: +32 28 99 26 38 ;
  • via de klantenservice door hier te klikken,
  • per post naar het volgende adres: Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk, met behulp van bijvoorbeeld het volgende terugtrekkingsformulier:

  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
  Boek VI Wetboek economisch recht

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan: Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Franrijk, optredend namens L’Oréal

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  Naam /Namen consument(en)

  Adres consument(en)

  Datum

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


  Na ontvangst van dit formulier bevestigt de Verkoper de ontvangst van een dergelijk verzoek door een e-mail te sturen.

  De herroepingstermijn wordt geacht te zijn voldaan als de Koper zijn/haar kennisgeving stuurt met uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht binnen de genoemde herroepingstermijn.

  b. Gevolgen van terugtrekking – Retourneren van geannuleerde producten

  Overeenkomstig de kennisgeving van herroeping van de Koper, zal de Koper het/de Product(en) volledig, ongebruikt en, bij voorkeur in zijn/haar intacte originele verpakking en met zijn/haar originele verpakking en de retourbon, zonder onnodige vertraging en uiterlijk veertien (14) dagen na de kennisgeving van herroeping van de Koper terugsturen naar: BSL - Bretagne Services Logistiques - ZA LA MASSUE - 23 RUE E.BRANLY - 35170 BRUZ.. Er wordt gespecificeerd dat, in het geval dat de Koper zijn/haar herroepingsrecht uitoefent voor een Product, dat op het moment van de bestelling deel uitmaakte van een aanbod met inbegrip van gratis producten, de Koper de gratis producten die hij/zij heeft ontvangen op hetzelfde moment zal retourneren als het Product waarvoor de Koper zijn/haar herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

  Indien de Producten niet binnen de genoemde periode van veertien (14) dagen na de kennisgeving van herroeping van de Koper worden geretourneerd, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

  Alle retourkosten van het/de Product(en) zijn voor rekening van de Verkoper.

  c. Gevolgen van herroeping – Terugbetaling van geannuleerde producten

  De Verkoper gaat ermee akkoord om de Koper alle betaalde bedragen terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (exclusief eventuele extra leveringskosten die kunnen voortvloeien uit de keuze van de Koper voor een andere leveringsmethode dan het lagere standaard leveringstarief aangeboden door de Verkoper). Tenzij de Koper uitdrukkelijk een andere terugbetalingsmethode heeft gekozen, zal de terugbetaling voor het/de Product(en) plaatsvinden binnen zestien (16) dagen nadat de Verkoper door de Koper op de hoogte is gesteld van de herroeping, met dezelfde betaalmethode als degene die oorspronkelijk door de Koper werd gebruikt, zonder onnodige vertraging, er wordt echter op gewezen dat de terugbetaling zal worden uitgesteld en derhalve meer dan zestien (16) dagen kan duren, totdat de geretourneerde Producten daadwerkelijk zijn teruggevorderd of totdat de Koper bewijs van verzending van de Producten aanbiedt, wat zich het eerst voordoet. Genoemde terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

  Hierbij wordt gespecificeerd dat Producten die na levering niet meer verzegeld zijn en daarom niet langer geschikt zijn om te worden geretourneerd voor hygiënische of gezondheidsbeschermingsdoeleinden, niet meer in aanmerking komen voor herroeping (inclusief, zonder beperking, schoonheidsproducten als hun dop of lipje wordt verwijderd).

  Voor verdere informatie over de reikwijdte, inhoud of instructies met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht van de Koper, kan de Koper contact opnemen met de Klantenservice door hier te klikken.

 15. OVERLEG EN BEMIDDELING

 16. a. Eerder overleg

  In overeenstemming met de toepasselijke regels inzake bemiddeling wordt elk consumentengeschil voornamelijk ingediend bij de Klantenservice hier of per post of telefoon:

  Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk
  +32 28 99 26 38
  Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur

  b. Bemiddeling

  Na genoemde verwijzing naar de Klantenservice kan elk consumentengeschil worden ingediend bij het Online Dispute Resolution Platform (Online-Streitbeilegung (OS-Plattform), overeenkomstig artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013, dat toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 18. De Website en elk van de elementen die deze bevat (d.w.z. merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel gebruik, reproductie of representatie van de Website (geheel of gedeeltelijk) en de inhoud ervan, op welke media dan ook, voor andere doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden, zal worden toegestaan.

  De Verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en alle gerelateerde rechten met betrekking tot de Producten, Website en de handelsnamen en alle gerelateerde componenten daarvan.

 19. PERSOONSGEGEVENS

 20. a. Persoonsgegevens

  Alle persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die met een sterretje zijn gemarkeerd en zijn verzameld voor postorderdoeleinden zijn vereist, omdat dergelijke informatie noodzakelijk is voor het verwerken en leveren van bestellingen en het uitgeven van facturen. De genoemde informatie is strikt vertrouwelijk en alleen voor gebruik door Verkoper of zijn onderaannemers onder dezelfde verplichtingen, met als enige doel het verwerken van bestellingen en volgens het Privacybeleid dat hier toegankelijk is.

  Hierbij wordt gespecificeerd dat de Koper het recht heeft om zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

  De Koper kan dit recht uitoefenen door een bericht en zijn/haar ID naar de Klantenservice van de Verkoper te sturen naar het volgende e-mailadres: hier.

  Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te raadplegen, dat hier beschikbaar is.

  b. Cookies

  De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computerbestanden die op de harde schijf van de pc van de Koper worden opgeslagen. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies door de Verkoper op deze Website de kennisgeving die hier beschikbaar is.

 21. OVERIGE BEPALINGEN

 22. a. Overmacht

  Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van alle of een deel van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze AVV wanneer een dergelijk verzuim het gevolg is van overmacht.

  Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten de macht van de partijen om, bijvoorbeeld aardbeving, tsunami, tornado, revolutie, piraterij, oorlogshandelingen enz. die onvoorzienbaar zijn op het moment van de afsluiting van het contract en die de verdere uitvoering van het contract onmogelijk maken.

  Elke Partij die een geval van overmacht bevestigt, zal de andere Partij binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van een dergelijk geval van overmacht op de hoogte stellen. De Partijen komen hierbij overeen dat zij op welke wijze dan ook (e-mail, telefoon of anderszins) zo snel mogelijk contact met elkaar zullen opnemen om de prestatievoorwaarden van de bestelling tijdens de overmacht te bepalen. Indien de onderbreking als gevolg van overmacht voor een periode van één (1) maand of langer aanhoudt en de Verkoper niet in staat is om de bestelling uit te voeren, zal de Verkoper de Koper een terugbetaling geven.

  b. Gedeeltelijke ongeldigheid

  In het geval dat een van de bepalingen onder deze AVV ongeldig wordt verklaard of ongeldig wordt bevonden op grond van een wet of voorschrift of definitief besluit uitgegeven door een bevoegde rechtbank, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

  c. Volledige AVV

  Deze AVV en de bevestiging van de bestelling die naar de Koper wordt verzonden, vormen één contract en vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen.

  d. Wijziging van de AVV

  Hierbij wordt gespecificeerd dat de Koper bevoegd is om deze AVV op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij hierin geen wijzigingen aanbrengt.

  De Verkoper kan deze AVV van tijd tot tijd bijwerken.

  Toepasselijke AVV is te allen tijde toegankelijk via de tag “Algemene Verkoopvoorwaarden” op elke pagina van de Website.

  e. Toepasselijk recht

  Deze AVV en de volledige overeenkomst tussen Koper en Verkoper worden beheerst door de wetten van België. In het geval van een geschil tussen Koper en Verkoper, het niet oplossen via het bemiddelingsproces zoals voorzien in Sectie 8 hierboven, valt dit geschil onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk district Brussel.

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring